Ocupació

DADES PERSONALS

DISPONIBILITAT HORÀRIA

Horari Aproximat (Marcar torn i especificar horari disponible)

A quines zones li interessaria la feina?

Està interessat/da en fer suplències?

DADES ACADÈMIQUES

DADES LABORALS

DADES ADICIONALS

Càrrec sol·licitat:

Té carnet de conduir?

Disposa de vehicle propi?

Tipus de vehicle?

FINALITZAR

Imprescindible enviar, fotografia actual, fotocòpia DNI, NIE o permís de treball en vigor.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL