skip to Main Content
935 796 450 ramcon@ramcon.es

DDD

Les plagues d’insectes i rates provoquen molèsties i transmissores de malalties. Ens encarreguem d’eliminar-les, controlar-les i prevenir-les per fer que el vostre lloc de treball sigui més saludable i estigui lliure de plagues (mosques, mosquits, vespes, puces, xinxes, paneroles, formigues, rates, ratolins, etc).

COMBATIM TOTES LES PLAGUES

El nostre equip qualificat i acreditat amb el carnet oficial en tractament de plagues és la nostra garantia en el control i tractament de qualsevol tipus d’insectes voladors, rastrejadors, aus i rates o ratolins.

Utilitzem una metodologia especialitzada per detectar, avaluar i planificar l’actuació necessària per a què el seu entorn de treball sigui saludable i compleixi les normatives. Emetem després de cada actuació el certificat corresponent sobre el tractament realitzat.

Oferim solucions per a tot tipus d’establiments i edificis col·lectius com a hospitals, hotels, restaurants, botigues d’alimentació, comunitats, cases particulars i poliesportius.

SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Y EDIFICIOS COLECTIVOS

EFICÀCIA TOTAL

Utilitzem diferents mètodes i tractaments homologats per a aconseguir la total eficàcia en el tractament i exterminació del seu problema, l’elecció del mètode dependrà de l’abast de la plaga.

Oferim un servei de seguiment periòdic i control posterior per a què no que torni a patir més problemes amb insectes o animals (actuació preventiva).

DESINSECTACIÓ

La desinsectació té com a objectiu eliminar i controlar plagues de tot tipus d’insectes (mosques, mosquits, paneroles, puces, xinxes, formigues, paparres, vespes i abelles) nocius per al seu ambient de treball o la seva llar.

Els insectes provoquen constants molèsties i són transmissors de malalties, contaminen aliments i ocasionen desperfectes en el mobiliari.

Li assessorem sobre l’actuació necessària i la duem a terme ocasionant les mínimes molèsties en la seva activitat personal i professional.

DESRATITZACIÓ

Les rates i ratolins devoren els aliments de les cases i Sellers i transmeten malalties greus.

El nostre equip especialista en desratització realitza en primer lloc una inspecció de les seves instal·lacions per identificar i avaluar les mesures preventives i correctives necessàries a realitzar en la instal·lació per acabar amb els ratolins o rates, intervé i realitza un seguiment periòdic i les recomanacions necessàries perquè no torni a tenir més problemes amb rates i ratolins.


    LÍDERS EN EL SECTOR DEL MULTISERVEI

    LÍDERES EN EL SECTOR DEL MULTISERVICIO

    Back To Top